Oferta

Pentagram Architekci jako firma z 25-letnim doświadczeniem i szeroką gamą zrealizowanych inwestycji oferuje swoim Klientom pełen zakres wysoko kwalifikowanych, profesjonalnych  usług inwestycyjnych w zakresie:

planowania przestrzennego,

projektowania architektonicznego

projektowania konstrukcyjno-budowlanego

projektowania instalacji i infrastruktury

projektowania wnętrz

doradztwa inwestycyjnego

 

Zakres

Zakres naszych projektów obejmuje wszystkie sektory budownictwa tj.

 1. Budynki handlowo-usługowe w tym galerie handlowe i centra rozrywki,

 2. Kompleksy przemysłowe (obiekty produkcyjne wraz z technologią oraz częścią biurową i wystawienniczą)

 3. Budynki użyteczności publicznej m.in dworce 

 4. Budynki biurowe – w tym biurowce klasy A

 5. Kompleksy mieszkaniowe apartamentowe  i budynki mieszkalne

 6. Rewitalizacje obiektów zabytkowych

 7. Projektowanie zieleni

 

Podstawowe usługi

Nasza firma posiada ugruntowaną pozycję na rynku usług architektonicznych w Polsce – (ósmą lokatę w rankingu Warsaw Business Journal 2001). Podstawowe usługi oferowane przez Pentagram obejmują

 

 • Analizy terenu
 • Analizy wykonalności inwestycji
 • Analizy chłonności

 • Planowanie przestrzenne

 • Projektowanie urbanistyczne
 • Doradztwo i pomoc organizacyjna w zakresie procesów inwestycyjnych
 • Pomoc w organizowaniu środków na inwestycje (w tym funduszy unijnych, norweskich i szwajcarskich)
 • Pomoc w przygotowaniu strony formalnej inwestycji (w tym: decyzje o warunkach zabudowy, warunki techniczne gestorów sieci, decyzje środowiskowe, operaty wodno-prawne, uzgodnienia z organami administracji publicznej np. konserwatorem zabytków, odstępstwa do warunków technicznych, zgody)
 • Projektowanie Architektoniczne (pełnobranżowe projekty koncepcyjne, budowlane, przetargowe, wykonawcze, powykonawcze, inwentaryzacje)
 • Projekty branżowe i technologiczne
 • Nadzór autorski
 • Projektowanie krajobrazu i otoczenia obiektów
 • Projekty wnętrz
 • Zastępstwo (powiernictwo) inwestycyjne
 • Organizacja i prowadzenie procedury podziału nieruchomości
 • Organizacja i prowadzenie procedury dopuszczenia jednostkowego
 • Specyfikacje i kosztorysy

Fundusze na inwestycje

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że od stycznia 2013 oferujemy w pakiecie usługi projektowe w powiązaniu z pozyskiwaniem środków unijnych, norweskich, szwajcarskich oraz dogodnych kredytów z przeznaczeniem na realizację projektowanych inwestycji. Nasza oferta dotyczy inwestycji (mieszczących się w ramach funkcjonujących lub spodziewanych programów operacyjnych), zarówno prywatnych, jak i prowadzonych w systemie Partnerstwa Publiczno Prywatnego PPP. Nasz skład wzbogaciliśmy o najwyższej klasy zespół konsultantów krajowych, wyspecjalizowanych w powyżej opisanych kwestiach, dysponujących referencjami potwierdzającymi zrealizowane już projekty.

FUNDUSZE