Spółka Pentagram powstała w 1988 roku.

Założycielami firmy byli: dr arch. Michał Ankiersztajn, SARP arch. Paweł Kobylański, SARP arch. Jan Liszkowski, SARP arch. Jarosław Szambelan, SARP arch. Jarosław Wroński, SARP   Firma została utworzona przed okresem Wielkich Przemian i od tego czasu prowadzi nieprzerwaną działalność. Pionierską wówczas intencją założycieli było stworzenie warunków dla takiej obsługi Inwestorów, która zawsze i w pełni odpowiadałaby Ich różnorodnym oczekiwaniom.   Od 2005 roku firma nosi nazwę Pentagram Architekci Sp. z o.o. a w czerwcu 2014 została przekształcona w spółkę komandytową.

 

Przez 25 lat swojej działalności firma Pentagram Architekci brała udział w projektowaniu oraz realizacji szerokiej gamy inwestycji z dziedziny budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego, użyteczności publicznej oraz przemysłowego.

 

Z dużym zaangażowaniem uczestniczyła również w różnego rodzaju akcjach społecznych mających na celu wspieranie lokalnych inicjatyw oraz troskę o etykę zawodu architekta.    Należy również dodać, że właściciele biura Pentagram Architekci z dużym zaangażowaniem działali i w dalszym ciągu działają na polu branżowych instytucji krajowych i międzynarodowych takich jak SARP, IARP oraz Rada Archiektów Europy ACE-CAE. Nowy-3

Na przestrzeni lat w biurze Pentagram Architekci pracowało wielu zdolnych architektów, którzy obecnie kontynują swoją karierę jako właściciele własnych firm projektowych, z którymi chętnie współpracujemy

Naszymi pracownikami byli m.in. Maciej Światowy – właścieciel firmy MTS Studio

Hanna Michalik i Maciej Tomczak – firma Michalik&Tomczak Architekci

Tomasz Strzyżowski – właściciel firmy Maswerk

Piotr Nabzdyk – PNA

Daniel Przybylski – BP Przybylski

Grzegorz Kmiecik – Arte Monoblok

Szymon Wójtowcz i Marcin Wojtyś – WWA