2010

Fazy projektu:

Projekt koncepcyjny

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Nadzór autorski

Dokumentacja powykonawcza