2012

Fazy projektu:

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Nadzór autorski

Dokumentacja powykonawcza

Aby obejrzeć film o budowie Dworca kliknij tutaj

Projekt wykonany na podstawie koncepcji

firmy Bose International