Centrum Factory Outlet w Luboniu – otwarte

Pragniemy poinformować, że 05.09.07 pierwsza część centrum handlowego Factory Outlet w Luboniu została uroczyście otwarta.

W pierwszym etepie zostało udostępnione 13 430 m2 powierzchni dla 70 sklepów. Docelowo obiekt ma oferować 19 370 m2 powierzchni handlowo-usługowej.

Realizacja rozpoczęła się wiosną 2006 roku. Ze względu na bardzo trudną sytuację gruntową konieczna była wymiana 70% gruntów na terenie działki.

Blum – pozwolenie na użytkowanie

wpis w: Aktualności | 0

Miło nam poinformować, że nowa fabryka okuć meblowych BLUM w Jasinie koło Poznania została, ku zadowoleniu Inwestora ukończona i przekazana do użytkowania. Pentagram zapewnił cały zakres usług projektowych – architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz kontrolę nad realizacją. Wszystkich wykonawców wybrano w drodze przetargu.

Do głównych należeli: Keller (palowanie fundamentów) Budimex-Dromex (prace ziemne, konstrukcja budynku, dach i prace fasadowe z wyjątkiem magazynu wysokiego składowania), Thyssen (fasada magazynu), Krug (drogi I parkingi), Pharmgas (instalacje rurowe), Elprotech (instalacje elektryczne), Trane (klimatyzacja, wentylacja), AZ Filipiak (roboty wykończeniowe) i inni.

Realizacja trwała od czerwca 2005 do kwietnia 2006. Z powodu wyjątkowo trudnej sytuacji gruntowej, szeroko stosowana była przez firmę Keller technologia wgłębnego mieszania gruntu (DSM). W rezultacie, łączna długość wykonanych tym sposobem pali fundamentowych pod płytą posadzki osiągnęła 13 km.

Na projekt składa się budynek produkcyjny, logistyczny, administracyjno-socjalny ze strefa techniczną oraz największy z najwyższych w Polsce (31 m) magazyn wysokiego składowania. Wybudowano też wewnętrzny system dróg i infrastruktury z podwójnym zbiornikiem wody pożarowej o objętości 700 m3.

Europa gra w zielone – ACE

W ramach „Dni Efektywności Energetycznej”, (EESC Energy Efficiency Days), imprezy promującej bardziej świadome korzystanie z zasobów energetycznych Ziemi, zorganizowanej we wrześniu w Brukseli przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC), Rada Architektów Europy (ACE) przeprowadziła jednodniowe seminarium poświęcone w całości problematyce budownictwa zrównoważonego. Jak wielokrotnie podkreślano podczas prelekcji, budownictwo (rozumiane jako proces wznoszenia i eksploatacji budynków), jest odpowiedzialne za ok. 40% udziału w ogólnym bilansie energii zużywanej przez naszą cywilizację. Budownictwo jest zarazem tą dziedziną, w której efekty, polegające na spektakularnym wzroście efektywności energetycznej można osiągać stosunkowo łatwiej i ponosząc przy tym zdecydowanie niższe koszty, niż ma to miejsce w przypadku pozostałych wielkich konsumentów energii, sektorów przemysłu i transportu. Na potrzeby seminarium na malowniczym bulwarze Quai aux Briques ustawiono duży, brezentowy namiot.

18-ka Pentagramu

Minęło 18 lat od momentu powstania Pentagramu. Postanowiliśmy świętować to razem. Znakomitym sposobem na naszą jeszcze większą integrację okazał się spływ kajakowy. Potem były próby survivalowe, które oczywiście przetrwaliśmy.

Dzień zakończyliśmy szaloną imprezą do rana. Oj, się działo! 😉

Fabryka Kofola – otwarta

wpis w: Aktualności | 0

Na początku maja zakończyła się budowa Fabryki Soków Kofola w Kutnie.

Czeski inwestor stworzył tym samym kilkaset nowych miejsc pracy w rejonie dotkniętym strukturalnym bezrobociem.

Generalnym Wykonawcą obiektu była firma Warbud.

Pozwolenie na budowę fabryki BLUM wydane

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 2 czerwca 2005 Starostwo powiatowe w Poznaniu wydało decyzję zezwalającą na budowę Fabryki Okuć Meblowych Blum w Poznaniu.

Projekt jest realizowany przez firmę Pentagram Architekci w formule Construction Management.

Zwycięzcą przetargu na pierwszy etap robót został poznański oddział firmy Budimex-Dromex S.A.. Na razie obiekt można podziwiać tylko na modelu (autorstwa Bogny Ciechanowskiej), ale wkrótce i to się zmieni, gdyż budowa się już rozpoczęła.

Początkowe prace będą dotyczyły przede wszystkim przygotowania podłoża gruntowego pod halę i magazyn wysokiego składowania. Projektanci zadecydowali o zastosowaniu w tym przypadku nowoczesnej technologi DSM (Deep Soil Mixing) której dostawcą jest firma KELLER Polska Przewidywany termin zakonczenia budowy zakładu to marzec 2006.

Otwarcie CH Plaza Poznań

Uroczystość otwarcia poznańskiej Plazy odbyła się z niespotykanym rozmachem, tym większym, że zbiegła się w czasie z urodzinami Dyrektora Plaza Centers Poland, Pana Krzysztofa Armela.

Obecni na otwarciu goście, w tym przedstawiciele poznańskich i wielkopolskich władz oraz wielu środowisk, zarówno zagranicznych, jak i lokalnych zgodnie przyznali, że obiekt jest doprawdy imponujący, a jego lokalizacja wyjątkowo trafiona. Jak napisała jedna z największych poznańskich gazet, galeria Plaza to prawdziwy kawałek miasta, z wszystkimi jego atrakcjami wynikającymi z różnorodnosci przestrzeni, tyle, że bezpiecznie ukrytego pod szklanym dachem pasażu.

Północne dzielnice Poznania, dotąd po macoszemu traktowane przez większość inwestorów obiektów rozrywkowo-handlowych, otrzymały w końcu obiekt na skalę XXI wieku.

Największą atrakcją Plazy Poznań będzie z pewnością wielkoekranowe, trójwymiarowe kino IMAX, jedyne takie w zachodniej Polsce.

Współautorami projektu galerii Poznań Plaza są Jarek Szambelan (Pentagram Architekci) i nasz izraelski kolega Michael Israeli (Casiopea Group). Projektantami konstrukcji byli koledzy z biura Budekspert z Poznania a projekty instalacji opracowało biuro Inwentim z Krakowa. Generalnym Wykonawcą obiektu była firma Warbud.

Nagroda w kongursie SARP

wpis w: Aktualności | 0

Konkurs został zorganizowany przez poznański oddział SARP.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszego rozwiązania architektonicznego i funkcjonalnego na działkach na narożniku ul. Garbary i ul. Wodnej w Poznaniu o łącznej powierzchni 525 m2. Konkurs był konkursem ogólnopolskim, otwartym, dwuetapowym.

Nasza wspólna praca z biurem GP ETTE została nagrodzona drugim miejscem.

Fragment opisu pracy konkursowej:

Stając wobec zadania umieszczenia współcześnie projektowanego budynku w kontekście historycznej, klasycyzującej zabudowy, na dodatek w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, architekt łatwo może ulec pokusie posłużenia się historyzującą formą, co może się wydawać na pierwszy rzut oka bezpieczniejsze, a przynajmniej mniej kontrowersyjne.

Postanowiliśmy tego jednak nie robić, ponieważ jak uczy historia, każda postępowa epoka dziejów pozostawiała po sobie architekturę, która niekoniecznie poddawała się rygorom kanonu. Aby nie popaść jednak w ekstrawagancję, poszukiwaliśmy realnych punktów odniesienia charakterystycznych dla tego miejsca – wybraliśmy najstarszy jakim jest Brama Wodna, niegdyś element średniowiecznych fortyfikacji miejskich.

Inwestor udostępnił projektantom nieruchomość złożoną z dwóch działek, z których jedna jest niezabudowana a na drugiej znajduje się stara oficyna. Obydwie działki mają od strony zachodniej sąsiedztwo wymuszające ślepą ścianę w granicy.

Konkurs, który Zamawiający określa jako „realizacyjny” dopuszcza, co prawda, propozycję rozwiązania dla tych dodatkowych działek, ale wyłącznie na zasadzie swobodnego ćwiczenia z projektowania. Postanowiliśmy, że uczciwiej będzie pozostawić je na tym etapie projektowanie jako niezagospodarowane.

Projektowany narożnikowy budynek ma zatem tylko dwie „prawdziwe” elewacje – północną i wschodnią i długą ślepą ścianę od strony zachodniej. Oznacza to, że najlepsza, południowa ekspozycja na naturalne światło dzienne będzie występować jedynie od wewnątrz działki. Aby móc to maksymalnie wykorzystać, zgodnie ze zdrowym trendem „architektury zrównoważonej”, w centrum projektowanego budynku zaprojektowaliśmy silnie przeszkloną, wielokondygnacyjną przestrzeń wewnętrznego hallu. Jego zadaniem jest umożliwienie sprawnej komunikacji oraz zapewnienie dostępu światła naturalnego do wnętrza.

Stosunkowo dużo czasu poświęciliśmy na analizę możliwości wykorzystania istniejącej oficyny. Ostatecznie postanowiliśmy zaproponować jej wyremontowanie metodą odtworzeniową, z uwzględnieniem nowego zagospodarowania kondygnacji podziemia, poszerzonego do granic własności oraz nadbudową, zgodną z aktualnymi przepisami budowlanymi.

Przyjęliśmy założenie konieczności całkowitego odseparowania komunikacji dla mieszkańców od komunikacji obsługującej strefę usług. Dostęp do mieszkań zapewnia wydzielone wejście w zachodnim narożniku budynku, przy ul. Wodnej.

Mieszkańcy mają do dyspozycji windę osobowa i wydzieloną (również pożarowo) klatkę schodową, prowadząca na kondygnacje mieszkalne (+2 do +5). Użytkownicy części usługowej (ogólnodostępnej) korzystają z wejścia umieszczonego na poziomie chodnika w północno wschodnim (wyeksponowanym) narożniku budynku i przemieszczają się na poziomie „0” w kierunku wewnętrznego hallu – „leja światła”. Komunikacje pionową w obszarze usług zapewnia otwarta klatka schodowa.

Dla dostaw oraz osób niepełnosprawnych służy winda obsługująca dwa poziomy w górę i jeden w dół.

 

Certyfikat BSRIA dla Centrum w Głogowie

Projektowane prze Pentagram Architekci Centrum Handlowe w Głogowie przeszło pozytywnie testy powietrznoszczelności.  Projektowany i nadzorowany przez nas obiekt testowała angielska firma B.S.R.I.A.

Osiągnięty rezultat był lepszy o 20% od zakładanego i jak nas poinformował pan Nigel Potter, który test przeprowadzał – najlepszy do tej pory w Europie poza Wielką Brytanią.

Dotarła do nas informacja, że nowe prawo budowlane na Wyspach wymagać będzie powietrznoszczelności od wszystkich obiektów użyteczności publicznej.

 

Projekt w technologii powietrznoszczelności.

 

Do naszego kraju wkracza technologia powietrznoszczelności budynków. Wymyślona w Kanadzie, gdzie surowy klimat zmusza do poszukiwań form oszczędności energii, znalazła popularność na Wyspach Brytyjskich, a stamtąd dotarła do nas.

Centrum handlowe w Głogowie projektujemy zgodnie z taka właśnie specyfikacją. Zakłada ona wyeliminowanie z obiektu niekontrolowanego ruchu powietrza (łącznie z przeciągami). By to zrealizować projektuje się podział obiektu na izolowane śluzami strefy, a następnie zakłada się ich powietrzne oddzielenia oraz uszczelnienie wszystkich potencjalnie nieszczelnych połączeń np. między ścianą a dachem, miedzyścianą a podwaliną, w miejscach przejść konstrukcyjnych w dachu, przy wszelkich otworach okiennych drzwiowych i instalacyjnych – czyli generalnie wszędzie tam gdzie mogą nastąpić straty powietrza – co w konsekwencji przełoży się na konieczność zwiększenia wydajności urządzeń grzewczych, i chłodzących.

Projekt zawiera dużą ilość rysunków szczegółowych ilustrujących wykonanie poszczególnych przegród, uszczelnienia wszystkich połączeń, detale przejść instalacyjnych i konstrukcyjnych. Niezwykle istotną rolę w takiej realizacji pełni odpowiedni nadzór, bowiem budowa jest odbierana dopiero po pozytywnym rezultacie testu powietrznej szczelności. Niezależna, wyspecjalizowana firma konsultingowa wykonuje go na zlecenie Inwestora. W naszym przypadku kontrolerem będzie firma BSRIA, która konsultuje również poprawność przyjętych przez nas rozwiązań projektowych

 

 

1 2 3