Malta House – Zielona Inicjatywa

Fantastyczny film na temat biurowca Malta House powstał ostatnio na zlecenie firmy Skanska – właściciela budynku. Zapraszamy do obejrzenia ciekawej analizy wielu aspektów, które wzięto pod uwagę podczas realizacji tej inwestycji m in.: lokalizację, dostępność, energooszczędność, przyjazność dla środowiska, nasłonecznienie, warunki pracy. Zgodnie z hasłem kończącym film : Malta House to wcielenie Zielonej Inicjatywy Skanska. Pentagram Architekci również wspiera tą inicjatywę.

 

Szkolenie IARP – oszczędność energii

wpis w: Ekologia | 0

8 maja 2014 roku mieliśmy okazję uczestniczyć w szkoleniu zorganizowanym przez Wielkopolską Izbę Architektów pod hasłem „Rozwiązania technologiczne dla nowoczesnych fasad w świetle przepisów prawa”.

Na spotkaniu omówione zostały najnowsze rozwiązania w aspekcie aktualnych – znowelizowanych przepisów dot. oszczędności energii zawartych głównie w Rozporządzeniu jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Bardzo ciekawie omówione zostały przykłady poziomych i pionowych przegród przeszklonych i sposoby optymalizacji rozwiązań aby z jednej strony spełnić rosnące co roku wymagania dot. współczynnika przenikania ciepła z drugiej natomiast uwzględnić i zoptymalizować pozostałe parametry jak grubość, ciężar, kąt nachylenia i w konsekwencji cenę. Referat przedstawił p.Edwin Niedźwiadek specjalista w zakresie Konstrukcji budowlanych i inżynierskich oraz, konsultant z zakresie prac elewacyjnych.

GreenPower

wpis w: Ekologia | 0

W połowie maja odbywały się w Poznaniu targi promujące energię odnawialną i różnego rodzaju rozwiązania związane z energooszczędnością.

Nie mogło nas tam zabraknąć! Projekty energooszczędne, pasywne czy zeroenergetyczne to przecież już teraźniejszość.

Mieliśmy okazję obejrzeć prezentaje związane biotechnologią, fotowoltaiką systemami solarnymi, elektrownie wiatrowe i wodne.

Z nowinek naszą szczególną uwagę zwróciły pionowe elektrownie wiatrowe do zainsalowania przy domu oraz oczywiście ogniwa fotowoltaiczne.

W swoim dorobku mamy już ekologiczne budynki z certyfikatami BREEM, LEED i BSRIA. Więcej na ten temat można zobaczyć w zakładce : <nowoczesne technologie>

BREEAM dla projektu Poznań City Center

wpis w: Ekologia | 0

W grudniu 2013 projekt Poznań City Center otrzymał certyfikat BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method. – Very Good. (BREEAM-0043-7517) co oznacza spełnienie szeregu wymagań m.in. w zakresie zarządzania projektem, prowadzenia budowy, komfortu użytkowników, enerooszczędności, lokalizacji, gospodarki odpadami, wykorzystanych materiałów, wykorzystanie terenu, wpływu na ekologie ochrony przed emisją zanieczyszczeń, a także innowacyjność.   Oto fragment maila od naszego Inwestora: „ Congratulations, you have designed very good BREEAM certified building”.

LEED dla biurowca Malta House

Miło nam poinformować, że nasz biurowiec „Malta House” zaprojektowany dla firmy Skanska otrzymał certyfikat LEED Platinum, czyli najwyższy poziom w tej certyfikacji, potwierdzając tym samym proekologiczne rozwiązania, które w tym budynku zastosowano.

Budynki, którym przyznano Certyfikat LEED charakteryzują się między innymi oszczędnością energii i wody, zmniejszoną emisją CO2, wyższą jakością środowiska wewnątrz budynku, doborem materiałów przyjaznych naturze, lokalizacją budynku umożliwiającą maksymalne wykorzystanie oświetlenia naturalnego.

Geen Buildings

wpis w: Ekologia | 0

Firma Pentagram Architekci przykłada dużą wagę do ochrony środowiska, staramy się więc projektować proekologicznie. Mamy doświadczenie w projektowaniu budynków przyjaznych środowisku.

Wśród naszych realizacji znajdują się budynki posiadające certyfikaty:

Breem (Poznań Ciy Center)

Leed (biurowiec Malto House w Poznaniu)

BSRIA (Tesco w Głogowie)

Proekologiczne nastawienie do projektowania, realizacji inwestycji oraz użytkowania budynku jest współcześnie koniecznym i świadomym działaniem wspierającym środowisko.

http://poznan.naszemiasto.pl/tag/pentagram-architekci.html

 

Europa gra w zielone – ACE

W ramach „Dni Efektywności Energetycznej”, (EESC Energy Efficiency Days), imprezy promującej bardziej świadome korzystanie z zasobów energetycznych Ziemi, zorganizowanej we wrześniu w Brukseli przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC), Rada Architektów Europy (ACE) przeprowadziła jednodniowe seminarium poświęcone w całości problematyce budownictwa zrównoważonego. Jak wielokrotnie podkreślano podczas prelekcji, budownictwo (rozumiane jako proces wznoszenia i eksploatacji budynków), jest odpowiedzialne za ok. 40% udziału w ogólnym bilansie energii zużywanej przez naszą cywilizację. Budownictwo jest zarazem tą dziedziną, w której efekty, polegające na spektakularnym wzroście efektywności energetycznej można osiągać stosunkowo łatwiej i ponosząc przy tym zdecydowanie niższe koszty, niż ma to miejsce w przypadku pozostałych wielkich konsumentów energii, sektorów przemysłu i transportu. Na potrzeby seminarium na malowniczym bulwarze Quai aux Briques ustawiono duży, brezentowy namiot.

Certyfikat BSRIA dla Centrum w Głogowie

Projektowane prze Pentagram Architekci Centrum Handlowe w Głogowie przeszło pozytywnie testy powietrznoszczelności.  Projektowany i nadzorowany przez nas obiekt testowała angielska firma B.S.R.I.A.

Osiągnięty rezultat był lepszy o 20% od zakładanego i jak nas poinformował pan Nigel Potter, który test przeprowadzał – najlepszy do tej pory w Europie poza Wielką Brytanią.

Dotarła do nas informacja, że nowe prawo budowlane na Wyspach wymagać będzie powietrznoszczelności od wszystkich obiektów użyteczności publicznej.

 

Projekt w technologii powietrznoszczelności.

 

Do naszego kraju wkracza technologia powietrznoszczelności budynków. Wymyślona w Kanadzie, gdzie surowy klimat zmusza do poszukiwań form oszczędności energii, znalazła popularność na Wyspach Brytyjskich, a stamtąd dotarła do nas.

Centrum handlowe w Głogowie projektujemy zgodnie z taka właśnie specyfikacją. Zakłada ona wyeliminowanie z obiektu niekontrolowanego ruchu powietrza (łącznie z przeciągami). By to zrealizować projektuje się podział obiektu na izolowane śluzami strefy, a następnie zakłada się ich powietrzne oddzielenia oraz uszczelnienie wszystkich potencjalnie nieszczelnych połączeń np. między ścianą a dachem, miedzyścianą a podwaliną, w miejscach przejść konstrukcyjnych w dachu, przy wszelkich otworach okiennych drzwiowych i instalacyjnych – czyli generalnie wszędzie tam gdzie mogą nastąpić straty powietrza – co w konsekwencji przełoży się na konieczność zwiększenia wydajności urządzeń grzewczych, i chłodzących.

Projekt zawiera dużą ilość rysunków szczegółowych ilustrujących wykonanie poszczególnych przegród, uszczelnienia wszystkich połączeń, detale przejść instalacyjnych i konstrukcyjnych. Niezwykle istotną rolę w takiej realizacji pełni odpowiedni nadzór, bowiem budowa jest odbierana dopiero po pozytywnym rezultacie testu powietrznej szczelności. Niezależna, wyspecjalizowana firma konsultingowa wykonuje go na zlecenie Inwestora. W naszym przypadku kontrolerem będzie firma BSRIA, która konsultuje również poprawność przyjętych przez nas rozwiązań projektowych