Nagroda w kongursie SARP

wpis w: Aktualności | 0

Konkurs został zorganizowany przez poznański oddział SARP.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszego rozwiązania architektonicznego i funkcjonalnego na działkach na narożniku ul. Garbary i ul. Wodnej w Poznaniu o łącznej powierzchni 525 m2. Konkurs był konkursem ogólnopolskim, otwartym, dwuetapowym.

Nasza wspólna praca z biurem GP ETTE została nagrodzona drugim miejscem.

Fragment opisu pracy konkursowej:

Stając wobec zadania umieszczenia współcześnie projektowanego budynku w kontekście historycznej, klasycyzującej zabudowy, na dodatek w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, architekt łatwo może ulec pokusie posłużenia się historyzującą formą, co może się wydawać na pierwszy rzut oka bezpieczniejsze, a przynajmniej mniej kontrowersyjne.

Postanowiliśmy tego jednak nie robić, ponieważ jak uczy historia, każda postępowa epoka dziejów pozostawiała po sobie architekturę, która niekoniecznie poddawała się rygorom kanonu. Aby nie popaść jednak w ekstrawagancję, poszukiwaliśmy realnych punktów odniesienia charakterystycznych dla tego miejsca – wybraliśmy najstarszy jakim jest Brama Wodna, niegdyś element średniowiecznych fortyfikacji miejskich.

Inwestor udostępnił projektantom nieruchomość złożoną z dwóch działek, z których jedna jest niezabudowana a na drugiej znajduje się stara oficyna. Obydwie działki mają od strony zachodniej sąsiedztwo wymuszające ślepą ścianę w granicy.

Konkurs, który Zamawiający określa jako „realizacyjny” dopuszcza, co prawda, propozycję rozwiązania dla tych dodatkowych działek, ale wyłącznie na zasadzie swobodnego ćwiczenia z projektowania. Postanowiliśmy, że uczciwiej będzie pozostawić je na tym etapie projektowanie jako niezagospodarowane.

Projektowany narożnikowy budynek ma zatem tylko dwie „prawdziwe” elewacje – północną i wschodnią i długą ślepą ścianę od strony zachodniej. Oznacza to, że najlepsza, południowa ekspozycja na naturalne światło dzienne będzie występować jedynie od wewnątrz działki. Aby móc to maksymalnie wykorzystać, zgodnie ze zdrowym trendem „architektury zrównoważonej”, w centrum projektowanego budynku zaprojektowaliśmy silnie przeszkloną, wielokondygnacyjną przestrzeń wewnętrznego hallu. Jego zadaniem jest umożliwienie sprawnej komunikacji oraz zapewnienie dostępu światła naturalnego do wnętrza.

Stosunkowo dużo czasu poświęciliśmy na analizę możliwości wykorzystania istniejącej oficyny. Ostatecznie postanowiliśmy zaproponować jej wyremontowanie metodą odtworzeniową, z uwzględnieniem nowego zagospodarowania kondygnacji podziemia, poszerzonego do granic własności oraz nadbudową, zgodną z aktualnymi przepisami budowlanymi.

Przyjęliśmy założenie konieczności całkowitego odseparowania komunikacji dla mieszkańców od komunikacji obsługującej strefę usług. Dostęp do mieszkań zapewnia wydzielone wejście w zachodnim narożniku budynku, przy ul. Wodnej.

Mieszkańcy mają do dyspozycji windę osobowa i wydzieloną (również pożarowo) klatkę schodową, prowadząca na kondygnacje mieszkalne (+2 do +5). Użytkownicy części usługowej (ogólnodostępnej) korzystają z wejścia umieszczonego na poziomie chodnika w północno wschodnim (wyeksponowanym) narożniku budynku i przemieszczają się na poziomie „0” w kierunku wewnętrznego hallu – „leja światła”. Komunikacje pionową w obszarze usług zapewnia otwarta klatka schodowa.

Dla dostaw oraz osób niepełnosprawnych służy winda obsługująca dwa poziomy w górę i jeden w dół.